Oruç reis mah.İstanbul Ticaret Sarayı No:108/54 İstanbul
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Hizmetler

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Sanayi kuruluşlarındaki ortaya çıkan kirliliklerin sanayiden sanayiye farklılık göstermesi sebebi ile endüstriyel atık sularının arıtılması yüksek derecede teknik bilgi ve sanayi deneyimi gerektirmektedir. Çevre teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Scalewatcher , sanayilerin ihtiyaçlarına ve atık suların özelliklerine göre ispatlanmış, yeni ve ileri arıtma prosesleri uygulamaktadır. Doğru teknoloji seçimi arıtma tesisleri tasarımında en önemli başlangıç noktasıdır. Firmamız Gıda, içecek , tekstil, kimya, petro-kimya, maden, enerji, otomotiv gibi çok çeşitli endüstrinin atık suyunun arıtılmasında tecrübe sahiptir. Projelendirme , müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çeşitli teknolojileri uygulanarak mühendislik dizayn, inşaat, mekanik, elektrik, otomasyon, devreye alma ve işletme hizmetlerini kapsayacak şekilde hizmet sunulmaktadır.

 • Membran bio-reaktör (MBR)
 • Azot ve fosfor giderimi
 • Multimedya filtrasyonu
 • Membran filtrasyon sistemleri
 • UYGULANAN ÇÖZÜMLER

  Ön Arıtma

 • Izgara ile eleme
 • Kum & Yağ Ayırımı
 • Birincil Çöktürme Lamella clarifier
 • Koagülasyon, Flokülasyon, Sedimentasyon
 • Çözünmüş Hava Flotasyon (DAF) Sistemi
 • Biyolojik Arıtma

 • Aktif Çamur Sistemi
 • Geniş Havalandırma Sistemleri
 • Membran Biyoreaktör (MBR)
 • Çamur Arıtma

 • Çamur Yoğunlaştırma (Graviteli Yoğunlaştırma, Mekanik Yoğunlaştırma, Flotasyon Yoğunlaştırma
 • Çamur Susuzlaştırma (Belt Pres, Filtre Pres, Santrifüj Dekantör)
 • İleri Arıtma Prosesleri

 • Dezenfeksiyon (Klorlama, UV, Ozonlama)
 • Media Filtrasyonu
 • Membran Filtrasyonu
 • Biyolojik Arıtma Prosesleri

  Şirketimiz, gıda, metal, tekstil, süt ve süt ürünleri vb… sektörlerde faaliyet gösteren endüstrilere ve tüm bu sektörleri bünyesinde bulunduran Organize Sanayi Bölgelerine atıksu arıtma tesisi tasarımı ve anahtar teslim tesis kurulumu gerçekleştirmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinden kaynaklanan atıksuların arıtılmasında aşağıdaki üniteler yer almaktadır.

 • Fiziksel Arıtma
 • Kimyasal Arıtma
 • Anaerobik Biyolojik Arıtma
 • Aerobik Biyolojik Arıtma
 • Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma
 • Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin dizaynında veya proses seçiminin yapılmasında minimum işletme maliyetinin oluşturulması, atık azaltma (arıtma çamurlarının) optimizasyonu, arazi kullanımı, yatırım maliyeti, tesisin verimli çalışması gibi parametreler dikkate alınarak çözümler üretilmektedir.