Oruç reis mah.İstanbul Ticaret Sarayı No:108/54 İstanbul
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Hizmetler

Evsel Atık Su Arıtma

Günümüzde önemini arttıran su kaynaklarının korunması ve su tüketiminin azaltılması gerekliliği normal yaşam faaliyeti sonucu meydana gelen atık sularında arıtılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yüzden ağırlaşan kanun ve yönetmelikler evsel atıksu arıtma tesisleri yapımı gerekliliğini kaçınılmaz bir şekilde yerel yönetimlerin önüne çıkarmaktadır. Scalewatcher , gerek küçük yerleşimler gerekse daha büyük şehirlerde yüksek arıtma verimliliği, düşük işletim maliyeti ve kolay işletimin kusursuz birlikteliğini sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Scalewatcher konvansiyonel proseslere ek olarak aerobik ve anaerobik biyolojik arıtma proseslerini, membran bio-reaktör (MBR), azot ve fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve membran filtrasyon gibi pek çok ileri teknoloji arıtma proseslerini uygulamaktadır. Scalewatcher , arıtma tesisi yan ürünleri en aza indirmek için çamur susuzlaştırma sistemlerini de tasarlamakta ve inşa etmektedir.

UYGULANAN ÇÖZÜMLER

Kentsel atıksu arıtma tesisleri

Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisleri

Fiziksel Prosesler
 • Izgaralar
 • Kum ve yağ tutma
 • Ön çökeltme
 • Flotasyon (DAF, mikroflotasyon)
 • Kimyasal prosesler
 • Kimyasal fosfor giderimi
 • Kimyasal fosfor geri kazanımı
 • Dezenfeksiyon
 • Klorlama
 • Ultraviyole radyasyonu
 • Ozon ile dezenfeksiyon
 • Parasetik asit ile dezenfeksiyon
 • Biyolojik prosesler
 • Aktif çamur sistemi
 • Karbon giderimi
 • Nitrifikasyon
 • Denitrifikasyon
 • Biyolojik fosfor giderimi
 • Son çökeltme tankı ile katı-sıvı faz ayrımı
 • Ardışık kesikli reaktörler (SBR)
 • Membran biyoreaktörler (MBR)
 • Diğer prosesler
 • Damlatmalı filtre
 • Biyodisk
 • Hareketli yataklı biyoreaktörler (MBBR)
 • Kirleticiler için kullanılan prosesler
 • Filtrasyon
 • Membran separasyonu (MF, UF, NF, RO, EDI)
 • Elektrodeiyinonizasyon
 • İyon değiştirme
 • Destilasyon
 • Şehir Arıtmaları

  Yeraltı, yerüstü su kaynakları ve denizler atıksularla kirlenmektedir. Bu kirliliği önlemek amacıyla atıksu arıtma tesisleri kurulmaktadır. Scalewatcher büyükşehirlerde, ilçelerde ve nüfusu az olan yerleşimlerde oluşan evsel atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisleri kurmaktadır. Arıtma tesislerinin dizaynında yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları ve TSE, DIN vb… üretim standartları esas alınmaktadır. Scalewatcher bu standartlara uygun olarak dizayn ettiği atıksu arıtma tesislerinde uzun havalandırmalı aktif çamur, kesikli aerobik arıtma sistemi, membran teknolojilerinin kullanıldığı biyolojik arıtma yöntemlerini içeren çözümleri başarıyla uygulamaktadır. Bu proseslerin kullanıldığı ileri teknoloji atıksu arıtma tesislerinde aynı zamanda azot (nitrifikasyon ve denitrifikasyon) fosfor ( biyolojik ve kimyasal) giderimi sağlanmaktadır. Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atıksuların hassas alıcı ortama deşarjı veya sulama suyu ya da atıksu arıtma tesisinde kullanım suyu olarak geri kazanımını sağlamak amacıyla filtrasyon, ultrafiltrasyon ile klor, ozon veya UV (ultraviole) oksidasyonu sayesinde suyun dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

  Atıksu Geri Kazanımı ve Çamur Arıtımı