Oruç reis mah.İstanbul Ticaret Sarayı No:108/54 İstanbul
Pazartesi - Cuma 09:00-18:00

Hizmetler

İçme ve Proses Suyu Arıtımı

Su Arıtımı

Sınırlı su kaynaklarının korunabilmesi ve verimli kullanılabilmesi , insan yaşamı ve endüstrinin ihtiyacı olan su kalitesinin sağlanacağı tesislerin yapımı, su mühendisliği kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Şehir İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Paket İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Endüstriyel Su Hazırlama Tesisleri yapmaktadır.

Su Arıtma Tesisleri prosesi, su kaynağının özellikleri ve ihtiyaç duyulan su kalitesi dikkate alınarak her tesis için uzman yaklaşımıyla hazırlanır.

Kullanılan Teknolojiler

Koagülasyon-Flokülasyon-Çökeltme

Kompakt veya ayrı sistemler

Dairesel, dikdörtgen veya lamelli çökeltme üniteleri

Kimyasal dozaj üniteleri

Filtrasyon

yavaş kum filtreleri

hızlı kum filtreleri

Basınçlı dik ve yatay kum filtreleri

Yukarı akışlı kendinden temizlemeli filtreler

Ultrafiltrasyon, membran filtreler

Disk filtreler

Kartuş filtreler

İyon değiştirici reçinelerle su yumuşatma

Elektrodeiyonizasyon (EDI)

Kaskat havalandırıcılar ile demir ve mangan giderimi

Organik yükü azaltmak için aktif karbon filtreleri

Dezenfeksiyon

Klorlama

Ozonlama

Ultraviyole Sistemleri

Geri Kazanım Tesisleri

Dünyada temiz su kaynaklarının azalması ve suyun maliyetinin artması nedeniyle atık suların arıtılarak geri kazanılması konusu gündeme gelmiştir. Evsel atık su arıtma tesisleri çıkış suyunun, filtrasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilerek yeşil alan sulamasında kullanılması tesislerimizde uzun zamandır uygulanmaktadır.

Gri su olarak adlandırılan, evsel atık suların tuvalet atıkları dışındaki ; lavabo, duş, küvet ve mutfak kaynaklı atık suyundan oluşan suyun, daha düşük maliyetle biyolojik olarak arıtılıp kullanım suyu olarak geri kazanımı yapılmaktadır.

Endüstriyel atık suların da arıtıldıktan sonra veya ham olarak daha ileri arıtma teknolojileri kullanılarak geri kazanılması ve endüstride kullanım suyu/ üretim proses suyu olarak kullanılması mümkündür.

Geri kazanım; fiziksel, kimyasal ve biyolojik klasik arıtma prosesleri kullanarak olabildiği gibi gerektiğinde bunlara ilave olarak kullanım prosesinin ihtiyacına göre,

  • Mikrofiltrasyon
  • Ultrafiltrasyon
  • Reverse Osmoz (RO) gibi membran teknolojileri
  • Özel kimyasal prosesler kullanarak gerçekleştirilmektedir.